XXVII Międzynarodowy Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców

Patronat Turnieju

prof. dr hab. Janusz Czerwiński

Honorowy Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Dziękujemy wszystkim przybyłym drużynom, organizatorom i gościom.

Andrzej Mądrala – Wiceprezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce
Anna Ewa Cicholska – Poseł na Sejm RP
Grzegorz Gutkowski – Prezes Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej w Polsce
Rafał Woźnowski – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskieo w Ciechanowie
Monika Gwoździk – Sekretarz Powiatu Ciechanowskiego
Barbara Kamińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie
Konrad Wojnarowski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

KOMUNIKAT KOŃCOWY

Relacja na YT zapraszamy