Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Ciechanowski Klub Sportowy „JURAND” odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019r w świetlicy TKKF  ul. 17 Stycznia 56 . Pierwszy termin zebrania godz. 19:00 , drugi termin to godz. 19:15. Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia SCKS Jurand Ciechanów. #mocnojurand